sobota, 5 stycznia 2013

Dbamy o klienta "Rodzina Spartherm"

Od 01.10.2012r Firma Spartherm wprowadziła bardzo ciekawe udogodnienie dla tych wszystkich Państwa, którzy docenili markę Spartherm i zakupili produkt z kompleksową usługą autoryzowanego partnera. Wszyscy nasi klienci, którzy po tej dacie zakupili lub zakupią wkład kominkowy Spartherm i zarejestruj go na stronie
http://www.spartherm.pl/produkt/rejestracja
otrzymają przedłużoną gwarancjęA oto regulamin

Regulamin Promocji „Rodzina Spartherm -€ poszerzona gwarancja”

1. Przewidziany niniejszym Regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Rodzina Spartherm - poszerzona gwarancja” (zwany dalej „Promocją”), jest organizowany przez firmę Spartherm Polska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 110, o nr NIP: 599-200-63-26 zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Promocja rozpoczyna się dnia 01.10.2012r, a czas jej trwania jest nieokreślony.

4. Promocja dotyczy wszystkich modeli wkładów Spartherm zakupionych przez Uczestników Promocji wraz z obudową kominkową, w autoryzowanych punktach sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.spartherm.pl. w sekcji Gdzie kupić. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości w kwestii autoryzacji danego punktu sprzedaży, wszelkich informacji można zasięgnąć kontaktując się z doradcą technicznym Spartherm: tel. 95 783 66 83 lub e-mail: pomoc@spartherm.pl

6. Promocja obsługiwana jest przez firmę Spartherm Polska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 110, o nr NIP: 599-200-63-26.

7. Dokumentacja urządzenia Spartherm, którego gwarancja ma być poszerzona, musi być zaopatrzona w specjalne zaproszenie – „Witamy w Rodzinie Spartherm”.

8. W celu skorzystania z „Promocji, należy zarejestrować sprzęt na stronie www.spartherm.pl, w sekcji http://www.spartherm.pl/produkt/rejestracja w ciągu 4 tygodni od daty zamontowania wkładu kominkowego.

9. Poszerzona gwarancja polaga na usłudze jednego darmowego serwisu posezonowego.

10. Poszerzenie okresu gwarancyjnego następuje w momencie:
- prawidłowego wypełnienia formularza on-line rejestracji produktu
- zgłoszenia przez autoryzowany punkt sprzedaży marki Spartherm informacji, że klient zakupił wkład Spartherm wraz z obudową kominkową.

11. Aby zrealizować poszerzoną gwarancję wynikającą z „Promocji”, należy dostarczyć potwierdzenie przoszerzenia okresu gwarancyjnego, oryginalny dowód zakupu sprzętu oraz kartę gwarancyjną do serwisu.Spartherm Polska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz